Otwiera się nowa perspektywa programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021-2027

11 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus + (2021–2027).

Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro, nowy program Erasmus+ będzie nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny.


Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro, nowy program Erasmus+ będzie nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny.

Więcej informacji na stronie: erasmusplus.org.pl/aktualnosci/otwiera-sie-nowa-perspektywa-programow-erasmus-i-europejskiego-korpusu-solidarnosci-na-lata-2021-2027/

15 Dec 2020