Mobilność w ramach programu Erasmus+ 2021/2022

Wstępny harmonogram kwalifikacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+


18.01.2021 spotkania informacyjne online dla kandydatów

18 – 28.01.2021 zapisy on-line na testy językowe
01 – 05.02.2021 testy językowe (terminy mogą ulec zmianie z uwagi na dostępność lektorów)
3.02 godz. 8.45 do 10.15 – test z języka angielskiego na platformie Moodle (8.30 na platformie Teams sprawdzenie listy obecności)
3.02 godz. 14.00 – test z języka hiszpańskiego na platformie Moodle
4.02 godz. 9.00 – test z języka niemieckiego na platformie Moodle
4.02 godz. 11.00 – test z języka francuskiego na platformie Moodle

01.03.2021 udostępnienie formularza zgłoszeniowego na wyjazdy studyjne on-line na platformie www.outgoing.ue.poznan.pl
01.03.2021 przesłanie za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl wyników testów językowych
10.03.2021 koniec przyjmowania zgłoszeń na wyjazdy studyjne i termin dostarczenia średniej ocen z BOS (skan zaświadczenia o średniej należy zamieścić podczas tworzenia aplikacji, oryginał przesłać/dostarczyć do DWZZ)
12-15.03.2021 weryfikacja średnich naliczonych przez BOS
19 -23.03.2021 informacja on-line do osób zakwalifikowanych i potwierdzenie ofert przez kandydatów poprzez platformę www.outgoing.ue.poznan.pl
24.03.2021 ogłoszenie pozostałych uczelni studentom z listy rezerwowej I i II
25.03.2021 termin przesłania drogą mailową ponownego wyboru uczelni dla kandydatów z list rezerwowych I i II (następuje przydział miejsca w uczelni a następnie potwierdzenie oferty poprzez platformę www.outgoing.ue.poznan.pl)

30.03.2021 spotkanie online z osobami zakwalifikowanymi na studia w programie Erasmus+.

Daty spotkań i testów mogą ulec zmianie. Godziny zostaną podane w terminie późniejszym.
Lista uczelni partnerskich zostanie opublikowana na stronie w połowie stycznia 2021.

10 Dec 2020