Instrukcja aplikacji na platformie outgoing.ue.poznan.pl

Instrukcja dotycząca sposobu aplikacji na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+


Plik PDF w powyższym linku opisuje krok po kroku procedurę aplikowania.

20 Feb 2020