Oblicza Erasmusa

Pierwsza część dwutomowej publikacji podsumowującej mijającą perspektywę Erasmus+ prezentuje efekty programu oczami beneficjentów, którzy w latach 2014–2020 realizowali projekty w całej Polsce.


Wywiadom towarzyszą opisy osiągnięć każdego z pięciu sektorów Erasmusa+ oraz programów i inicjatyw mu towarzyszących. Przykłady dobrych praktyk omówione w książce pokazują różne sposoby korzystania z funduszy największego edukacyjnego programu w Europie, który przyczynił się do zmiany oblicza polskiej edukacji oraz do wzrostu kluczowych kompetencji zarówno wśród uczniów, studentów, dorosłych uczących się, jak i wśród nauczycieli, wykładowców i trenerów.
Do pobrania na stronie:
czytelnia.frse.org.pl/oblicza-erasmusa-tom-1/

9 Oct 2020