Formalności w skrócie

Photo illustrating the news item

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących formalności związanych z mobilnością – wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+.


Aplikacja do uczelni:
- wykaz ocen (TOR) – wniosek z prosbą o przygotowanie wykazu ocen w języku angielskim należy przesłać do BOS;
- zaświadczenie o znajomości jezyka, jeśli pisałeś test- prześlij prośbę drogą mailową do DWZZ;
- zaświadczenie potrzebne do karty EKUZ – prześlij prośbę drogą mailową do DWZZ z podaniem dat mobilności;
- Learning Agreement – należy ustalić w porozumieniu z koordynatorem ECTS dla swojego kierunku.

Lista koordynatorów ECTS:
ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/ects,c138/

Lista przedmiotów obowiązkowych:
ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/mobilnosc-studentow,c13206/uchwala-na-4-rady-programowej-w-sprawie-przedmiotow-obowiazkowych-wyjazdy,c14256/
Learning Agreement:
ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/ects,c138/learning-agreement-erasmus,a48328.html

Przed wyjazdem należy:
- uzyskać zgodę Dyrektora studiów na wyjazd – złożyć odpowiedni wniosek w BOS;
- dopełnić innych formalności wymaganych przez BOS;
- złożyć podpisany Learning Agreement;
- zaliczyć sesję (nie można wyjechac bez zaliczenia sesji, z “warunkiem”, podczas urlopu od zajęć).

Po dopełnieniu formalności wobec BOS na ok. 2 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć do DWZZ zaświadczenie, w którym BOS potwierdza dopełnienie formalności i zaliczenie sesji oraz oświadczenie o ubezpieczeniu i nr rachunku bankowego, na który zostanie przesłane stypendium.
Wyjazd bez podpisania umowy bedzie wyjazdem nieuprawnionym.

Ewentualne przedłużenie mobilności należy zgłaszać na co najmniej miesiąc przed planowanym (wg umowy) zakończeniem pobytu.
Przedłużenie mobilności możliwe jest wyłącznie w obrębie jednego roku akademickiego, tj. z semestru zimowego na letni.

Należy również pamietać o zorganizowaniu transportu i zakwaterowania (uczetnik załatwia we własnym zakresie).

20 May 2020