Erasmus+ dodatkowa kwalifikacja - harmonogram

Wstępny harmonogram dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy na studia w programie Erasmus+ w semestrze letnim 2022/2023


26.09.2022 do 30.09.2022 – udostępnienie formularza zgłoszeniowego na testy językowe on-line platforma Moodle: moodle.ue.poznan.pl/course/view.php?id=15696, kod Erasmus
oraz Teams (obecność) – zapisy wyłącznie z uczelnianego adresu e-mail
03.10.2022 do 10.10.2022r. – udostępnienie formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do programu Erasmus+ on-line na stronie: outgoing.ue.poznan.pl/

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza aplikacyjnego prosimy o szczegółowe rozważenie ofert uczelni oraz sprawdzenie języka wykładowego, gdyż nie ma możliwości zmiany wybranych uczelni po wysłaniu formularza! Zmiany dokonane w kolejności wybranych uczelni po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.

W kwalifikacji dodatkowej nie jest tworzona lista rezerwowa.

Ilość dostępnych miejsc: 20

04.10.2022 oraz 6.10.2022 – testy językowe test z języka niemieckiego 4.10.2022 (wtorek), godz. 10.00 – 11.00 (sprawdzenie obecności ok. 15 minut przed testem) (Teams Erasmus+ dodatkowa kwalifikacja – test z języka niemieckiego, kod zespołu: c1br9v4 ) test z języka hiszpańskiego 4.10.2022 (wtorek), godz. 11.30 -12.30 (sprawdzenie obecności ok. 15 minut przed testem) (Teams Erasmus+ dodatkowa kwalifikacja – test z języka hiszpańskiego, kod zespołu: 9n56i7z ) test z języka francuskiego 4.10.2022 (wtorek), godz. 14.30– 15.30 (sprawdzenie obecności ok. 10 minut przed testem) (Teams Erasmus+ dodatkowa kwalifikacja – test z języka francuskiego, kod zespołu: zsnhd4s )

test z języka angielskiego 6.10.2022 (czwartek), godz. 10.30-11.30 (sprawdzenie obecności 30 minut przed testem od godz. 10.00)
(Teams Erasmus+ dodatkowa kwalifikacja – test z języka angielskiego kod zespołu: 18zkgm3)

Testy odbędą się online na platformie Moodle.
7.10.2022 godz. 14.15 – spotkanie online na platformie Zoom
zoom.us/j/98595075234?pwd=RmdGYVIzL1JKYlIwOTY0bGdQOFVBdz09
Identyfikator spotkania: 985 9507 5234
Kod dostępu: 436604
11.10.2022 – pobranie bazy aplikacji do programu ERASMUS+. Student powinien wypełnić i wysłać formularz on-line i dostarczyć do DWZZ informację o wysokości średniej ocen z całości studiów na danym poziomie ( w przypadku osób rozpoczynających studia magisterskie, średnia ocen z pierwszego stopnia) potwierdzonej przez BOS (skan nie jest dopuszczalny). Zgłoszenia znajdujące się w systemie (przygotowane), ale nie wysłane przez studenta lub bez średniej lub certyfikatu językowego nie będą brane pod uwagę.

20.10.2022 do 21.10.2022 – informacja mailowa do osób zakwalifikowanych, potwierdzenia gotowości wyjazdu przez studentów on-line, nominacje.
25.10.2022 godz. 14.15 – spotkanie informacyjne online dla osób zakwalifikowanych

9 Sep 2022