Student exchange

Erasmus+ wyjazdy na studia

(Dania, Finlandia, Irlandia,Islandia,  Liechtenstein,Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy,Bułgaria,Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry)

Erasmus+ wyjazdy na praktyki